Friesdammen.nl
 • DAMCURCUS
 • FRIESDAMMEN APP
 • Live
 • Kies uw taal:   Frysk   Frysk   Frysk  
  THÚS AKTUEEL FRYSK DAMJEN JONGEREIN DAMBÛN KONTAKT
 • NIJS
 • RUBRYK
 • AGINDA
 • ARGYF

  2019
 • Rubryk 25-10-2019
 • Rubryk 8-11-2019
 • Rubryk 11-10-19
 • Rubryk 27-9-2019
 • Rubryk 3-5-2019
  >> meer

  2018
 • Rubryk 28-12-2018
 • Rubryk 14-12-2018
 • Rubryk 30-11-2018
 • Rubryk 16-11-2018
 • Rubryk 2-11-2018
  >> meer

  2017
 • Rubryk 29-12-2017
 • Rubryk 15-12-2017
 • Rubryk 1-12-2017
 • Rubryk 17-11-2017
 • Rubryk 3-11-2017
  >> meer

  2016
 • Rubryk 23-12-16
 • Rubryk 9-12-16
 • Rubryk 25-11-2016
 • Rubryk 11-11-2016
 • Rubryk 28-10-2016
  >> meer

  2015
 • Rubryk 18-12-2015
 • Rubryk 4-12-2015
 • Rubryk 20-11-2015
 • Rubryk 6-11-2015
 • Rubryk 23-10-2015
  >> meer

  2014
 • Rubryk 21-11-2014
 • Rubryk 5-12-2014
 • Rubryk 7-11-2014
 • Rubryk 26-9-2014
 • Rubryk 24-10-2014
  >> meer

 • RUBRYK

  Klik op een van onderstaande rubryk items voor meer informatie.

  Rubryk 25-10-2019

  Oan de ein fan de 19-e ieu waarden ‘swalkjende partijen’ spile. Skakers stjoerden de partij mei in folgjende set troch oan in oar.

  >> Lês fierder

  Rubryk 8-11-2019

  Pieter Hoogterp is de foaroanman fan de Gaastmarder klup ‘Stryk Op’.

  >> Lês fierder

  Rubryk 11-10-19

  Alexander Georgiev hat syn wrâldtitel werom. Yammoussoukro yn Ivoorkust wie it toaniel fan de striid by it hoekse spul. Soe it him slagje ek de wrâldtitel Frysk Spul te winnen?

  >> Lês fierder

  Rubryk 27-9-2019

  Al wer hiel wat jierren hawwe ek by it Frysk damjen kompjûterprogramma’s in rol yn it spul krigen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 3-5-2019

  By it yngean fan de lêste omloop fan it kampioenskip lei Marten Walinga in heal punt efter op titelhâlder Jelle Wiersma.

  >> Lês fierder

  Rubryk 19-4-2019

  Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ te Skearnegoutum. Hy bringt graach aventoer yn it spul.

  >> Lês fierder

  Rubryk 5-4-2019

  Ien fan de aardichste damwedstriden is de Fryslân Kup. No al wer foar de fjirde kear organisearret damklup ‘De Skyfkes’ fan Blauhús dit knock-out bekertoernooi. Nei fiif omlopen kaam bekerhâlder Siebe Walinga tsjin Frysk kampioen Jelle Wiersma en winner fan de earste twa edysjes, te sitten.

  >> Lês fierder

  Rubryk 22-3-2019

  Yn neifolging fan Alexander Georgiev en Hans Jansen komme der mear ‘hoekse dammers’ nei it Fryske Spul.

  >> Lês fierder

  Rubryk 8-3-2019

  Ferline wike waard te Frjentsjer it seisde Fryslân Open ferspile. Ferskate toppers út it hoeks damjen dienen ek mei sa as de mearfâldich wrâldkampioenen Alexander Georgiev en Alexander Shvartsman, Jean Marc Ndjofang en Hans Jansen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 22-2-2019

  Jelle Wiersma fan Wommels is op ‘e nij Frysk kampioen wurden. Foar de tredde kear op in rige en mei elkoar al sawn titels.

  >> Lês fierder

  Rubryk 8-2-2019

  Titelhâlder Jelle Wiersma hat by it Frysk Kampioenskip nei twa omlopen as ienige de folle twa punten.

  >> Lês fierder

  Rubryk 25-01-2019

  Op e nij is Hartwert e.o. klupkampioen wurden. En lyk as ferline jier wie it ferskil mei Nocht&Kriich fan Aldegea-SWF knikker op e kant. De Rûge Wolf’ fan Lollum koe him hanthavenje en De Skyfkes moasten degradearje.

  >> Lês fierder

  Rubryk 11-01-2019

  Op de priisdammerij yn desimber te Lollum om It Rûge Boerd kaam Tjerk Wijbinga fan Arum tsjin Frysk kampioen Jelle Wiersma (swart) te sitten. Mei koarter spyltempo komme der dan moaie spullen op it boerd.

  >> Lês fierder

  Rubryk 28-12-2018

  Yn de lêste rubryk fan 2018 sawn miniatuerkes fan Roel Bergsma.

  >> Lês fierder

  Rubryk 14-12-2018

  By it earste wrâldkampioenskip te Ljouwert wie Vasyl Ivantsjoek in bysûndere dielnimmer.

  >> Lês fierder

  Rubryk 30-11-2018

  Al mear as 75 jier wurdt der ynnovimber te Jorwert in priisdammerijhâlden. Troch wer-yndielings is de namme feroare fan Baarderadiel- neiLittenseradiel-partij en no nei de lokaasje Wapen van Baarderadiel partij.

  >> Lês fierder

  Rubryk 16-11-2018

  Hein de Vries komt út in echt damlaach.

  >> Lês fierder

  Rubryk 2-11-2018

  Twa cracks út de wrâld fan it hoeks damjen troffen elkoar yn de earste omloop fan it WK te Ljouwert. Hans Jansen, mearfâldich Nederlânsk kampioen,

  >> Lês fierder

  Rubryk 19-10-2018

  De partijen by it WK te Ljouwert tusken klupgenoaten Marten Walinga en Foeke Tiemensma hienen nochal wat gefolgen foar it ferrin fan it toernooi.

  >> Lês fierder

  Rubryk 5-10-2018

  Frysk kampioen Jelle Wiersma kaam by it wrâldkampioenskip trije kear Alexander Georgiev tsjin.

  >> Lês fierder

  Rubryk 21-9-2018

  Nei in lange tarieding waard begjin augustus te Ljouwert it earste wrâldkampioenskip ferspile.

  >> Lês fierder

  Rubryk 11-5-2018

  Fan 3 oant 10 augustus is yn Ljouwert it ‘Stadhouderlijk Hof’ toaniel fan it earste wrâldkampioenskip Frysk damjen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 27-4-2018

  Begjin april wie it stedhús te Harns en yn de haven it tall-ship Antigua toaniel fan in bysûnder dûbel-toernoai.

  >> Lês fierder

  Rubryk 13-4-2018

  De finale fan de Fryslân Kup tusken Siebe Walinga en Taeke Kooistra draaide út op in lange ferlinging.

  >> Lês fierder

  Rubryk 16-3-2018

  Foeke Tiemensma en Taeke Kooistra sloegen foar master op by it Fryslân Open yn Frjentsjer, ein febrewaris.

  >> Lês fierder

  Rubryk 2-3-2018

  Foar de seisde kear is Jelle Wiersma kampioen wurden. Hy rûn der fier út mei allinne mar winstpartijen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 16-2-2018

  Moarn is de finale fan it PK te Skearnegoutum. It sil wer gean tusken Jelle Wiersma en Taeke Kooistra

  >> Lês fierder

  Rubryk 2-2-2018

  It klupkampioenskip te Easterein wurdtde PC fan it Frysk damjen neamd. Dit jier striden Hartwert, Skearnegoutum, Lollum en Aldegea om de titel. Nei twa omlopen hienen alle achttallen ien kearwûn en ferlern.

  >> Lês fierder

  Rubryk 12-1-2018

  Bekerhâlder en Frysk kampioen Jelle Wiersma wie yn de twadde omloop fan de Fryslân Kup op 18 desimber lotte oan Aldegeaster Willem Hoekstra.

  >> Lês fierder

  Rubryk 29-12-2017

  Yn de lêste rubryk fan 2017 sawn miniatuerkes fan Roel Bergsma.

  >> Lês fierder

  Rubryk 15-12-2017

  Al in pear jier damt it jonge Lollumer talint Rindert Walinga mei yn de ‘tredde acht’.

  >> Lês fierder

  Rubryk 1-12-2017

  Dit jier wurdt foar de tredde kear de Fryslân Kup ferspile. It is in knock-out-toernooi lykas by de KNVB-beker.

  >> Lês fierder

  Rubryk 17-11-2017

  Yn de seisde omloop fan it earste Iepen Europeesk Kampioenskip te Amsterdam spile mearfâldich wrâldkampioen hoeks damjen Aleksandr Georgiev mei swart tsjin Folkert Groenveld.

  >> Lês fierder

  Rubryk 3-11-2017

  Fan 19 oant en mei 22 oktober waard te Amsterdam it earste Europeesk Kampioenskip ferspile.

  >> Lês fierder

  Rubryk 20-10-2017

  By it yngean fan de lêste omloap fan it kampioenskip yn de ‘twadde acht’ wienen der noch fjouwer dammers yn de race om it twadde promoasjeplak nei de Kampioensklasse.

  >> Lês fierder

  Rubryk 6-10-2017

  Henk Haanstra komt út in echt damlaach en spilet fan jongs ôf by ‘Nocht&Kriich’ út syn wenplak Aldegea-SWF.

  >> Lês fierder

  Rubryk 22-9-2017

  Mei de app ‘fries dammen’, fergees te besetten yn de app-store, kin elts ek yn it simmerskoft trochdamje.

  >> Lês fierder

  Rubryk 12-5-2017

  Yn de lêste rubryk fan dit siezoen omtinken foar Hein de Vries. De âld foarsitter fan it bûn is in oer-deeglike dammer dy’t nei in pear mindere jierren it paad omheech wer fûn hat.

  >> Lês fierder

  Rubryk 28-4-2017

  Te Blauhús wie op 9 april de finale fan de Fryslân Kup. Beker-hâlder Jelle Wiersma kaam út tsjin Fedde Wiersma.

  >> Lês fierder

  Rubryk 14-4-2017

  Soe Taeke Kooistra dan foar de earste kear it Grutmastertoernooi winne? Alle kearen wie er der by yn Frjentsjer. En yn it Fryslân Open wûn hy alle acht spullen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 31-3-2017

  Op 13 maart wie de earste barraazje-partij om it kampioenskip wûn troch Jelle Wiersma.

  >> Lês fierder

  Rubryk 17-3-2017

  Taeke Kooistra wûn te Frjentsjer it Fryslân Open mei 8 punten út likens safolle spullen. En waard der ek wrâldkampioen FRYSK, de nije einspulfariant.

  >> Lês fierder

  Rubryk 3-3-2017

  Nei fjouwer fan de sawn omlopen by it PK hie Jelle Wiersma in 100% skore. Mei twa punten mear as sittend kampioen Taeke Kooistra en oardel mear as Marten Walinga en Foeke Tiemensma like de boel beslikke.

  >> Lês fierder

  Rubryk 17-2-2017

  Moarn binne de twa lêste omlopen fan it persoanlik kampioenskip. It is yn jierren net sa spannend west.

  >> Lês fierder

  Rubryk 3-2-2017

  By de klupkampioenskippen liet earste boerd spiler Jelle Wiersma fan De Stadige Strikers út Skearnegoutum net syn bêste damjen sjen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 20-1-2017

  Hartwert is ôfrûne sneon wer klupkampioen wurden. Harren achttal wie yn alle trije de omlopen winner. Al wie it eltse kear krap oan.

  >> Lês fierder

  Rubryk 6-1-2017

  By it Fryslân Open fan 2016 wienen der ferskate hoekse dammers fan de partij. Wat te tinken fan Aleksandr Georgiev dy’t doe noch wrâldkampioen wie as Hans Jansen en Aleksei Domchev.

  >> Lês fierder

  Rubryk 23-12-16

  Yn de lêste rubryk fan 2016 in sawntal problemen fan Roel Bergsma.

  >> Lês fierder

  Rubryk 9-12-16

  Marten Walinga fan Waaksens is yn 2000 kampioen fan Fryslân wurden. Foeke Tiemensma fan Frjentsjer die dat yn 1996.

  >> Lês fierder

  Rubryk 25-11-2016

  Blauhúster damklup ‘De Skyfkes’ is foar it twadde jier animator fan de Fryslân Kup. In bekertoernooi mei knock-out-systeem. Der wie ien topper yn de earste omloop.

  >> Lês fierder

  Rubryk 11-11-2016

  Pieter Hoogterp fan De Gaastmar en Siebe Walinga fan Aldegea ha beide alris yn de ‘earste acht’ by it PK damd. De tredde partij yn de ‘twadde acht’ te Jorwert troffen se elkoar.

  >> Lês fierder

  Rubryk 28-10-2016

  Yn de app-store is no foar alle soarten mobylstjes en tablets fergees op te heljen: ‘friesdammen’. Dizze app jout in ferskaat oan mooglikheden. Analyses fan iepeningen en einspullen, mar der kin ek rûnom yn de wrâld online Frysk damd wurde.

  >> Lês fierder

  Rubryk 30-09-2016

  In wike neidat ik begjin maaie de lêste rubryk skreau ferstoar hommels Tjalling Goedemoed. Al dy jierren dat ik hjir de rubryk Frysk damjen fersoarge stie der ek ien fan it hoeks damjen fan Tjalling njonken.

  >> Lês fierder

  Rubryk 14-10-2016

  Aldegeaster Henk Haanstra kaam by it lêste PK tsjin trije Skearnegoutumers te sitten. Alle trije Stadige Strikers moasten belies jaan. Earst al âld-kampioen Jelle Wiersma en yn de lêste twa omlopen op 20 febrewaris fan dit jier Cor Kooistra en Sjoerd Jan Bakker mei twa likense iepeningen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 6-5-2016

  Yn de lêste rubryk fan dit damjier komt de partij tusken de twa promovendi yn de earste acht fan it PK oan de oarder. Cor Kooistra en Tjerk Wijbinga makken der in lange partij fan mei wikseljende kânsen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 22-4-2016

  Freed 8 april wie gebou ‘Sie-Sa’ fan de Blauhúster klup ‘De Skyfkes’ toaniel fan de finale fan de Fryslân Kup. Dit nije beker-knock-out-toernooi waard ôfsluten mei in striid tusken persoanlik kampioen Taeke Kooistra en Jelle Wiersma, dy’t al sa suksesfol wie by it Fryslân Open.

  >> Lês fierder

  Rubryk 8-4-2016

  Jelle Wiersma wist him by it Fryslân Open te Frjentsjer as tredde te pleatsen foar it grutmastertoernoai. De fjouwer sterkste Fryske dammers namen it tsjin elkoar op en Wiersma wûn.

  >> Lês fierder

  Rubryk 25-3-2016

  Fan 16 maart ôf wie Frjentsjer it sintrum fan de damwrâld. De earste trije dagen wie it Fryslân Open, mei njonken de Fryske toppers ek wrâldkampioen Georgiev, top-skaker Ivanchuk, Frysk kampioen Van Dijk, wrâldkampioen checkers Borghetti.

  >> Lês fierder

  Rubryk 11-3-2016

  Yn harren ûnderlinge partij waard in flater fan Marten Walinga troch Taeke Kooistra ôfstraft. Dat wie genôch om kampioen te wurden en in barraazje foar te wêzen. De partij wie te Jorwert op 9 febrewaris en Kooistra hie wyt.

  >> Lês fierder

  Rubryk 11-3-2016

  Yn harren ûnderlinge partij waard in flater fan Marten Walinga troch Taeke Kooistra ôfstraft. Dat wie genôch om kampioen te wurden en in barraazje foarte wêzen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 26-2-2016

  It is Teake Kooistra wer slagge. Foar de 18-e(!) kear waard hy Frysk kampioen. Oare matsjadoaren as Sjoerd Tigchelaar, Dirk de Vries en Stinus v.d.Goot kamen ta tsien en tolve titels. By de lêste edysje moast de Hartwerter allinne tsjin âld-kampioen Jelle Wiersma in kampspul ta stean.

  >> Lês fierder

  Rubryk 12-2-2016

  Ofrûne sneon binne te Boalsert de earste twa omlopen fan it kampioenskip ferspile. Regearjend kampioen Teake Kooistra, Foeke Tiemensma, Jelle Wiersma en Marten Walinga wûnen beide spullen. It sil tusken harren gean.

  >> Lês fierder

  Rubryk 29-1-2016

  In nije fariant yn it damspul is ‘Frysk’. Dan wurde fiif skiven op de ûnderste line setten en is it strike. By it Frysk damjen is de kâns op kamp net grut en boppedat ha beide spilers mar 10 minuten op ’e klok. Te Frjentsjer sil ein maart it earste wrâldkampioenskip spile wurden.

  >> Lês fierder

  Rubryk 18-1-2016

  Op 7 desimber ferstoar ien fan de grutte kampioenen fan it Frysk damjen. Lange tiid wie Augustinus van der Goot mei tolve titels rekôrhâlder. Altiid damde hy by damklup ‘Stryk Op’ út De Gaastmar. Hy koe de iepeningensteory en struts rap.Yn it lette midden- en einspul bleau tiid oer om in gedegen posysje stadichoan út te bouwen. De mear aventoerlike dammer rêde it tsjin him net op.

  >> Lês fierder

  Rubryk 18-12-2015

  Yn de lêste rubryk fan 2016 sân miniatuerkes fan Roel Bergsma. Folle wille mei it oplossen en in goed 2016 tawinske.

  >> Lês fierder

  Rubryk 4-12-2015

  De Blauhúster damklup ‘De Skyfkes’ is bekind om harren ynisjativen as it beach-damjen, de dam-âlvestêdentocht en damjen op de Dam. No ha se de Fryslân-Kup op priemen setten. Damje kinne se dêr ek wol. Sa hie Manfred de Wolff by it Sânfurder kampioenskip hast Foeke Tiemensma te pakken.

  >> Lês fierder

  Rubryk 20-11-2015

  It iepen kampioenskip fan Littenseradiel waard om reden fan weryndieling foar de lêste kear ûnder dizze namme ferspile. De Jorwerters sille oar jier trochgean mei De Waadhoeke? De tinktiid is net sa lang en dat komt libben spul ten goede. Folkert Groenveld (wyt) en Jelle Wiersma lieten dat sjen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 6-11-2015

  Nei in tal jierren is Tjerk Wijbinga fan Arum werom yn de Kampioensklasse. Al wie dat op haren en snaren. Hy helle yn de ‘twadde acht’ in dield twadde plak mei Cor Kooistra en Siebe Walinga. De winstpartij fan Wijbinga yn de earste omloop tsjin de lettere nûmer 1 Stinus v.d.Goot smiet krekt genôch SB-punten op. Wijbinga hie de wite skiven.

  >> Lês fierder

  Rubryk 23-10-2015

  Routinier Kees Tijssen fan Reduzum damt by OKK te Jorwert. Hy kin in protte teory en strykt flot. Dat kaam him op it Fryslân Open te Frjentsjer goed fan pas. De tinktiid wie 40 minuten mei 20 tellen de set. Toernooiwinner Jelle Wiersma en kampioen Taeke Kooistra wienen de jinnigen dy’t er belies jaan moast. Al wie dat ek yn it âlderlêst fan it spul en lei kamp beide kearen yn de reden.

  >> Lês fierder

  Rubryk 9-10-2015

  Op it Fryslân Open, fan it maitiid te Frjentsjer, wie Sjoerd Couperus yn foarm. In minskenlibben damt de no 85-jierrige Snitser mei wille en is noch net út te flakken. Dat ûnderfûn 17-fâldich(!) kampioen Teake Kooistra dy’t mei wyt ferlear fan de âld foks.

  >> Lês fierder

  Rubryk 25-9-2015

  Woansdei 16 septimber waard der yn de nije Alvestêdenhal te Ljouwert it projekt “Fryske-sport-yn-dyn-klasse” starten. Doel is dat alle skoalbern yn ‘e kunde komme mei de Fryske sporten: keatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, reedride, hynstesport en Frysk damjen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 1-5-2015

  Kees Tijssen fan Reduzum waard by it Fryslân Open, ein maart yn Frjentsjer, knap twads efter winner Jelle Wiersma. Yn de finalegroep troffen se elkoar wer. Wiersma wûn doe op ‘e nij en dat betsjutte dat er ek dit toernooi winne soe.

  >> Lês fierder

  Rubryk 17-4-2015

  Willem Schaap fan Dearsum damt by De Stadige Strikers fan Skearnegoutum. Hy is yn twa jier werom kaam op heech niveau. Earst waard er kampioen yn de Haadklasse A en dit jier earste yn de ‘tredde acht’ mei seis punten. Allinne foar Kees Tijssen, dy’t twads waard, moast Schaap bûge.

  >> Lês fierder

  Rubryk 3-4-2015

  Wrâldkampioen Alexander Georgiev en Aleksej Domchev hienen harren op it Fryslân Open pleatst yn de finale groep. Te Frjentsjer lieten sy sjen dat se it Fryske Spul machtich binne. Georgiev, mei wyt, soe it toernooi winne. Mar Domchev hie de winst foar it gripen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 20-3-2015

  Pieter Hoogterp fan De Gaastmar woe yn de lêste twa omlopen fan it PK noch wat sjen litte. Dat slagge mei winst yn de lêste en in kampspul yn de seisde omloop, al wie degradaasje net mear foar te wêzen. It makke wol út foar it kampioenskip. Foeke Tiemensma (tsjin Pieter mei wyt) kaam oan de ein krekt in heal puntsje te koart om lyk mei Taeke Kooistra te kommen en der sa noch in barraazje om de titel der út te slepen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 6-3-2015

  It is Taeke Kooistra slagge om syn dochs al unike rige fan Fryske titels langer te meitsjen. Op sneon 21 febrewaris waard hy op De Gaastmar foar de 17-e kear kampioen. Foeke Tiemensma wûn yn de lêste omloop en soe by ferlies fan Kooistra op likense hichte komme.Mar safier liet de Hartwerter it net komme yn syn partij tsjin Jelle Wiersma.

  >> Lês fierder

  Rubryk 20-2-2015

  Mei noch twa omlopen te gean, moarn op De Gaastmar, liket Taeke Kooistra fan Hartwert foar de 17-e(!) kear Frysk kampioen te wurden. Hy hat alle fiif spullen oant no ta wûn. Jelle Wiersma en Marten Walinga stean op twa punten. Sy moatte beide noch tsjin Kooistra. Dat der is noch in kâns foar Foeke Tiemensma dy’t ien punt minder hat as de steande kampioen en sneon in wat lichter programma hat.

  >> Lês fierder

  Rubryk 6-2-2015

  Moarn binne de earste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip te Blauhús. Teake Kooistra fan Hartwert ferdigenet syn 16-e(!) titel. Dat sil net fansels gean. Sa fâlt Foeke Tiemensma fan Frjentsjer net út te poetsen. Yn koarte tiid is er by de top fan it Frysk damjen kommen. Ferline jier moast er yn de fiifde omloop op De Gaastmar al bûge foar de lettere kampioen dy’t mei wyt spile.

  >> Lês fierder

  Rubryk 23-1-2015

  Damklup Hartwert stie yn de twadde omloop fan it klupkampioenskip mei 4-3 efter tsjin Skearnegoutum. Earste boerd spiler Teake Kooistra (wyt) koe it noch lyk meitsje tsjin Jelle Wiersma. Dat like te slachjen, mar Kooistra ferseach him.

  >> Lês fierder

  Rubryk 9-1-2015

  De earste sneon fan it jier is de Hartwerter damdei. Foeke Tiemensma (swart) damde sterk tsjin Folkert Groenveld. Mar hy liet troch ien sleauwe set yn it einspul de winst slûpe.

  >> Lês fierder

  Rubryk 21-11-2014

  Yn 2013 wie Harmen Westra kampioen wurden yn de Haadklasse A. It jonge talint fan Lollum damde him dit jier haststreekrjocht nei de ‘twadde acht’ by itPK, mar kaam in heal puntsje tekoart.

  >> Lês fierder

  Rubryk 5-12-2014

  Troch in misserke yn it einspul makke Foeke Tiemensma fan Frjentsjer tsjin JeanMarc Ndjofang kamp op it toernooi fan Amersfoort. Oars hie der wûn fan de útdager fan wrâldkampioen Georgiev yn it hoekse spul.

  >> Lês fierder

  Rubryk 7-11-2014

  Fan it simmer ferstoar Johannes Hijma fan Hallum. Hy waard ien kear, yn 1990, kampioen. Hijma wie doe al 69 jier âld, it hichtepunt út syn lange damlibben. Hijma damde fakentiids krekt ûnder de absolute top.

  >> Lês fierder

  Rubryk 26-9-2014

  Lijkele Miedema fan Winsum wie in ûndernimmend man. Hy is bekend as fabrikant fan ferskate masjines en reau dat benammen yn de jierren ’50 en ’60 ek bûten Fryslân yn it boerenbedriuw brûkt waard. Miedema wie ek leafhawwer fan it Frysk spul. Hy rjochte mei oaren yn syn doarp in klup op en de Miedema-partij stie faaks op de dam-kalinder. Miedema wie ek in sterke dammer, krekt ûnder de echte top.

  >> Lês fierder

  Rubryk 24-10-2014

  Sjoerd Couperus, leafhawwer pur sang, is de âldste dammer dy’t op it heechste nivo noch goed meidamd. Dat ûnderfûn ek Fedde Wiersma yn de twadde omloop fan it kampioenskip yn ‘de tredde acht’. Beide spilers promovearen úteinlik nei de op ien nei heechste klasse.

  >> Lês fierder

  Rubryk 13-10-2014

  Twa wike lyn ferstoar Dirk H.de Vries. De twadde helte fan de foarige ieu wie hy ien fan de grutte kampioenen, njonken Sjoerd Tigchelaar, Augustinus van der Goot en Taeke Kooistra.

  >> Lês fierder

  Rubryk 25-4-2014

  Yn de fjirde rûnte fan it kampioenskip, spile op De Gaastmar setten Jelle Wiersma en Foeke Tiemensma (wyt) der in dreech spul op. Sittend kampioen Wiersma en promovendus Tiemensma hienen elts foar de earste tweintich setten mear as oardel oere tinktiid brûkt. It waard bûge as barste foar wyt as swart.

  >> Lês fierder

  Rubryk 14-4-2014

  Yn in pear jier is Pieter Hoogterp fan De Gaastmar nei de top fan it Frysk damjen slûpt. Earder al wie hy faak kampioen by de jongerein wurden en dit jier makket er it wier. Tagelyk at klupgenoat en âld-kampioen Stinus van der Goot degradearret komt der wer in dammer fan ‘Stryk Op’ yn de ‘earste acht’. Al wie it op haren en snaren mei like folle punten as Sjoerd Jan Bakker en Hein de Vries. Mar de wjerstânspunten (SB) joegen de trochslach. Yn de lêste omloop wie de winstpartij op Tjerk Wijbenga fan Arum (wyt) goed foar de earste priis.

  >> Lês fierder

  Rubryk 28-3-2014

  By de lêste omloop fan it persoanlik kampioenskip wie de ynset grut foar promovendus Foeke Tiemensma (wyt). By ferlies soe er degradearje. Opponint Marten Walinga koe by winst noch lyk komme mei Teake Kooistra. En sa yn in barraazje noch kampioen wurde.

  >> Lês fierder

  Rubryk 14-3-2014

  Op 5 maart ferstoar hommels Stoffel Bouma fan Easterein. Hy wie in markante persoan en betûft dammer. De lêste jierren wie Bouma einredakteur fan it bûnsblêd ‘Oer Alles’. Mei damklup Hartwert waard hy withoefaak klupkampioen. En ôfrûne damjier noch mocht Bouma him foar de twadde kear kampioen fan dyselsde damklup neame. Tolve jier hat hy sûnt 2002 op it heechste nivo damd yn de ‘earste acht’. Twa kear helle hy in fjirde plak. Yn 2007 troch ûnder mear oerwinningen op de lettere kampioen Jelle Wiersma en Marten Walinga. Stoffel hie wyt.

  >> Lês fierder

  Rubryk 9-3-2014

  Fan 24 oant 26 april is yn Frjentsjer it 6-e grutmastertoernooi ferspile. Fjouwer Fryske toppers spilen ûnderling en Foeke Tiemensma wûn it. Acht grutmasters út it ‘gewoane damjen’ spilen in toernoai Frysk Spul. Mei ûnder mear de wrâldkampioen Georgiev en syn útdager Jean Marc Ndjofang. Yn de earste rûnte trof Georgiev mei wyt Hans Jansen. Dy wûn dizze en alle oare partijen.

  >> Lês fierder

  Rubryk 28-2-2014

  It is Taeke Kooistra slagge om wer in titel oan syn dochs al ymposante rige ta te heakjen. Syn 16-e kampioenskip kaam nei eigen sizzen ‘wat suterich ta staan’. Dat is te ûntstriden want de Hartwerter damde konsintreard, deeglik en sûnder grutte flaters. It kampioenskip komt him ta. Al wienen der fansels konkurrinten. Sittend kampioen Jelle Wiersma makke yn de seisde omloop mei in slachset in ein oan de aspiraasjes fan Folkert Groenveld.

  >> Lês fierder

  Rubryk 14-2-2014

  Moarn wurde yn Lollum de lêste twa omlopen fan it Frysk Kampioenskip ferdamd. Teake Kooistra hat in punt mear as Marten Walinga en Folkert Groenveld en liket op wei nei syn sechtsjinde titel!

  >> Lês fierder

  Rubryk 31-1-2014

  Op de earste sneon fan it jier stiet altiid de Hartwerter damdei op de kalinder. Teake Kooistra en Foeke Tiemensma troffen elkoar. Lykas twa wike letter by it klupkampioenskip.

  >> Lês fierder

  Rubryk 17-1-2014

  Jelle Wiersma en Foeke Tiemensma troffen elkoar op de damdei te Aldegea. Yn febrewaris komme se wer tsjin oer elkoar te sitten at Wiersma syn titel ferdigenet.

  >> Lês fierder


  Sponsors:

  • Wiersma Wommels
  • D. Kuipers
  • Repko Sneek
  • Bloemhof Schilder Hartwerd
  • Attema Heeg
  • Makelaardij Jan de Lange
  • Rabobank
  • Automobielbedrijf Jaarsma.nl
  • Walinga
  • Noflik
  • Zeinstra Blauwhuis
  • Leanbedriuw Okkema
  • Lip en partners
  • Narwal
  Dizze webside is mei mooglik makke troch