• DAMCURCUS
 • FRIESDAMMEN APP
 • Live
 • Kies uw taal:   Frysk   Frysk   Frysk  
  THUIS ACTUEEL FRIES DAMMEN JEUGD DAMBOND CONTACT
 • NIEUWS
 • RUBRYK
 • AGENDA
 • ARCHIEF

  2019
 • Rubryk 6-12-2019
 • Rubryk 22-11-2019
 • Rubryk 25-10-2019
 • Rubryk 8-11-2019
 • Rubryk 11-10-19
  >> meer

  2018
 • Rubryk 28-12-2018
 • Rubryk 14-12-2018
 • Rubryk 30-11-2018
 • Rubryk 16-11-2018
 • Rubryk 2-11-2018
  >> meer

  2017
 • Rubryk 29-12-2017
 • Rubryk 15-12-2017
 • Rubryk 1-12-2017
 • Rubryk 17-11-2017
 • Rubryk 3-11-2017
  >> meer

  2016
 • Rubryk 23-12-16
 • Rubryk 9-12-16
 • Rubryk 25-11-2016
 • Rubryk 11-11-2016
 • Rubryk 28-10-2016
  >> meer

  2015
 • Rubryk 18-12-2015
 • Rubryk 4-12-2015
 • Rubryk 20-11-2015
 • Rubryk 6-11-2015
 • Rubryk 23-10-2015
  >> meer

  2014
 • Rubryk 21-11-2014
 • Rubryk 5-12-2014
 • Rubryk 7-11-2014
 • Rubryk 26-9-2014
 • Rubryk 24-10-2014
  >> meer

 • Rubryk 27-9-2019

  Al wer hiel wat jierren hawwe ek by it Frysk damjen kompjûterprogramma’s in rol yn it spul krigen. Hjirby is Lusoris, doedestiids makke troch Stef Keetman,

  lang de standert west. Tsien jier lyn en earder spile de kampioen dan ek in partij tsjin ‘it beest’ en mei de grutst mooglike muoite waard kamp helle.

  Mar no komt der feroaring en hoe.

  De Frânsman Fabien Latouzey hat it programma Scan ek ôfstimd op it Frysk damjen. Op de site www.lidraughts.org kinne jim it ris besykje. Ek foar FRYSK! en oerhoeks. Guon dammers gienen jim foar en waarden fan it boerd reage. Wat soe Lusoris der tsjin Scan fan meitsje?

  Ik ha de twa programma’s in pear kear tsjin elkoar spylje litten. Lusoris hat dan noch in protte tiid nedich, mar Scan is yn in pear tellen út de rie en makket Lusoris kansleas. Yn dizze partij het Scan wyt.

  1.32-27 20-25 2.27-22 17*28 3.33*22 18*27 4.31*22 12*32 5.38*27 14-20

  6.27-22 Dit is de Meike-set . 6. ..9-14

  Fansels kint Lusoris de bêste tsjinset.

  7.34-30 25*34 8.40*18 8*17 9.37-31 7-12 10.44-40 17-21 11.31-26 3-8

  12.26*17 12*21 13.35-30 8-12 14.50-44 12-17 Swart stiet ta dat wyt omheech ruilet. Wie 20-25 net better? 15.30-25 15*35 16.45*25 17-22 17.40-35 11-17

  Dan kin der oerdwers ôfruile wurde.

  18.36-31 10-15 19.31*11 1*21 20.39-34 20-24 21.25*23 22*24 22.34-30 14-20

  23.30*19 20*18 Mei in wat minder goed hout. 24.35-30 2-8 25.42-37 8-13 26.37-31 18-22 27.31*11 16*7 28.44-39 7-12

  Wyt hat de driging 30-25 en 44-39 yn it spul brocht en de ôfruil troch 15-20 leit mear yn de reden. 29.41-36 13-18 30.36-31 18-23 31.49-44 4-10 32.44-40 10-14

  33.40-35 14-20 34.30*10 15*4 35.31-26 12-18 36.39-34 4-9 37.46-41 5-10 38.34-30 9-14 39.30-25 22-28 Swart is no alhiel omklamme. 40.41-37 28-33 41.37-31 6-11 42.47-42 18-22 Wat oars?

  43.35-30 22-28

   

   

  No net daalk 44.43-38 23-29! 45.38x7 33-39 46.30x28 10-15! 47.25x5 39-44 48.5x23 44-50 49.23-5 50x8 en kamp

  44.30-24 14*34 45.43-38 34-40 46.38*7 40-45 47.7-1 28-3348.48-43 45-50 49.43*23 50-45 It komt noch wol efkes krekt foar wyt. 50.1-6 45*15 51.26-21 15-29 In twadde wite daam kin net keard wurde. 52.6-1 29-33 53.1-6  33-29

  54.6-1 10-14 55.1*4

   

  Jim hienen noch de einstân fan de ledderwedstriid te goede.

  1.Sjouke Schilstra, Lollum, 358 pt.;

  2.Sake van Steinvoren, Dronryp, 334;

  3.Jan Schilstra, Boalsert, 306;

  4.Johan de Boer, Berkel en R’rijs, 299;

  5.Arend de Schiffart, Wommels, 248;

  6.Gerrit Schilstra, Boalsert, 238;

  7.Gerrit Tigchelaar, Ysbrechtum, 229;

  8.Klaas Wiersma, Nij Beets, 200;

  9.Tjipke Smedinga, It Hearrenfean, 167;

  10.Sietse de Boer, Burdaard, 84;

  11.Pieter Looge, Tsjummearum, 60;

  12.Jelle Wiersma, Wommels, 48;

  13.Fedde Wiersma, Easterein, 46;

  14.Gosse Harkema, Snits, 44;

  15.Auke Zijlstra, Utert, 44;

  16.Gatze Ykema, De Gaastmar, 22;

  17.Bernard Kroon, Blauhús, 12;

  18.Sjoerd Couperus, Snits, 10;

  19.John Reade, Manchester, 8;

   

  En nije problemen fan Hiele Walinga

   

   

  Nû.1 sw. 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 26, 30

  wyt 22, 28, 29, 32, 36, 38, 39, 50

   

   

   

  Nû.2 sw. 1, 4, 7-9, 15, 18-20, 27, 36

  wyt 16, 33, 34, 38, 39, 41-43, 48

   

  Oplossings noch net stjoere.

  Folkert Groenveld

  Riperwei 6

  8623 XH  Jutryp

  groenveldf@hotmail.com

   

     << Terug


  Sponsors:

  • Leanbedriuw Okkema
  • Lip en partners
  • Bloemhof Schilder Hartwerd
  • Zeinstra Blauwhuis
  • Repko Sneek
  • D. Kuipers
  • Wiersma Wommels
  • Rabobank
  • Walinga
  • Noflik
  • Narwal
  • Automobielbedrijf Jaarsma.nl
  • Makelaardij Jan de Lange
  • Attema Heeg
  Dizze webside is mei mooglik makke troch