• DAMCURCUS
 • FRIESDAMMEN APP
 • Live
 • Kies uw taal:   Frysk   Frysk   Frysk  
  HOME NEWS FRISIAN DRAUGHTS YOUTH ASSOCATION CONTACT
 • RULES
 • A COURSE DRAUGHTS
 • CLUBS
 • CHAMPIONS
 • Champions "Fries Spel" starting from 1933

  Year Name City
  1933 Jurjen Tolsma St Jacobiparochie
  1934 Jurjen Tolsma St Jacobiparochie
  1935 Jurjen Tolsma St Jacobiparochie
  1936 Sjoerd Tigchelaar Parrega
  1937 Sjoerd Tigchelaar Parrega
  1938 Sjoerd Tigchelaar Parrega
  1939 Klaas Tigchelaar Parrega
  1940 Sjoerd Tigchelaar Parrega
  1941 Klaas Tigchelaar Parrega
  1942 Arjen W. De Haan Berlikum
  1943 Arjen W. De Haan Berlikum
  1944 Arjen W. De Haan Berlikum
  1945 Niet gespeeld.
  1946 Fokke Fokkema Menaldum
  1947 Willem Bakker Oudega-W
  1948 Jacob Couperus Spannum
  1949 Arjen W. De Haan Berlikum
  1950 Willem H. De Vries Minnertsga
  1951 Klaas Tigchelaar Parrega
  1952 Willem H. De Vries Minnertsga
  1953 Fokke Fokkema Menaldum
  1954 Sjoerd Tigchelaar Parrega
  1955 Dirk H. De Vries Minnertsga
  1956 Sjoerd Tgchelaar Parrega
  1957 Willem Bakker Hemelum
  1958 Dirk H. De Vries Minnertsga
  1959 Dirk H. De Vries Minnertsga
  1960 Sjoerd Tigchelaar Parrega
  1961 Arjen W. de Haan Kraggenburg
  1962 Fokke Fokkema Menaldum
  1963 Fokke Fokkema Menaldum
  1964 Willem Bakker Hemelum
  1965 Dirk H. De Vries Minnertsga
  1966 Dirk H. De Vries Minnertsga
  1967 Sjoerd Tigchelaar Parrega
  1968 Sjoerd Tigchelaar Parrega
  1969 Sjoerd Tigchelaar Parrega
  1970 Dirk H. De Vries Minnertsga
  1971 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1972 Dirk H. De Vries Minnertsga
  1973 Hiele Walinga Oudega-W
  1974 Hiele Walinga Oudega-W
  1975 Willem Bakker Hemelum
  1976 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1977 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1978 Hiele Walinga Oudega-W
  1979 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1980 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1981 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1982 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1983 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1984 Hiele Walinga Oudega-W
  1985 Willem Bakker Hemelum
  1986 Taeke Kooistra Hartwerd
  1987 Taeke Kooistra Hartwerd
  1988 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1989 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1990 Johannes Hijma Hallum
  1991 Taeke Kooistra Hartwerd
  1992 Dirk H. de Vries Drachten
  1993 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1994 Augustinus van der Goot Oudega-W
  1995 Dirk H. de Vries Drachten
  1996 Taeke Kooistra Hartwerd
  1997 Dirk H. de Vries Drachten
  1998 Taeke Kooistra Hartwerd
  1999 Taeke Kooistra Hartwerd
  2000 Marten Walinga Oudega-W
  2001 Jelle Wiersma Wommels
  2002 Taeke Kooistra Hartwerd
  2003 Taeke Kooistra Hartwerd
  2004 Taeke Kooistra Hartwerd
  2005 Taeke Kooistra Hartwerd
  2006 Taeke Kooistra Hartwerd
  2007 Jelle Wiersma Wommels
  2008 Jelle Wiersma Wommels
  2009 Taeke Kooistra Hartwerd
  2010 Taeke Kooistra Hartwerd
  2011 Taeke Kooistra Hartwerd
  2012 Taeke Kooistra Hartwerd
  2013 Jelle Wiersma Wommels

  Kampioenen in de hoofdklas A.
  In het seizoen 1951/1952 werd er voor de eerste keer gedamd met een achttal: de Kampioensklas. Daaronder kwam de hoofdklas A. Vanuit deze klas kon men promoveren naar de Kampioensklas. Voor deze klas kon men zich gewoon opgeven en hoefde men zich niet te kwalificeren.
  De tweede acht, hoofdklas AA, was een achttal dat direct onder de kampioensklas viel en van waaruit men kon promoveren naar de hoogste klas of degraderen naar de hoofdklas A. Deze “twadde acht” werd gevormd in het seizoen 1959/1960. In 87/88 kwam er nog een “tredde acht” reserve hoofdklas AA bij. Hoofdklas A zit daar onder. Tegenwoordig kan men promoveren vanuit de hoofdklas A naar de reserve hoofd AA enzovoort.
   
  In al die jaren werden de volgende dammers kampioen in de Hoofdklasse A.
  1952 J.Schuurmans, Menaldum
  1953 Sj.Tigchelaar, Parrega
  1954 D.H.de Vries, Minnertsga
  1955 P.Halbersma, Wirdum
  1956 W.F.Bakker, Hemelum
  1957 H.Walinga, Oudega-W
  1958 J.D.Hokwerda, Wirdum
  1959 J.Schuurmans, Menaldum
  1960 C.Posthumus, Wolsum
  1961 T.Reidsma, Bolsward
  1962 F.Vogel, Minnertsga
  1963 W.H. de Vries, Minnerstga
  1964 Sj.Hoogerhuis, Tzumarrum
  1965 W.S.Hoekstra, Wirdum
  1966 W.H. de Vries, Minnertsga
  1967 P.Jousma, Emmeloord
  1968 S.Lootsma, Wirdum
  1969 S.v.d.Weij, Wirdum
  1970 N.Bergstra, Wirdum
  1971 F.Fokkema, Menaldum
  1972 G.Terpstra, Hartwerd
  1973 T.Kooistra, Hartwerd
  1974 B.Regnerus, Marrum
  1975 G.Terpstra, Oosterend
  1976 W.H. de Vries, Minnertsga
  1977 C. Kooistra, Sneek
  1978 J.Couperus, Franeker
  1979 H. de Vries, Drachten
  1980 J.Tulner, Leeuwarden
  1981 G.Terpstra, Oosterend
  1982 E. van der Meulen, Jorwerd
  1983 W.F.Bakker, Hemelum
  1984 C.Kooistra, Scharnegoutum
  1985 P.Halbersma, Wirdum
  1986 J.Dijkstra, Hallum
  1987 J.Couperus, Franeker
  1988 M.Walinga, Oudega-W
  1989 J.G.Wijnja, Oudega-W
  1990 B.Jongsma, Baard
  1991 T. Wybenga, Burgwerd
  1992 S.Bouma, Hartwerd
  1993 J.Wiersma, Scharnegoutum
  1994 W.H. de Vries, Minnertsga
  1995 H. van der Meer, Hallum
  1996 J.Tulner, Tytjerk
  1997 S.Bouma, Oosterend
  1998 J. van der Goot, Gaastmeer
  1999 J.Algra, Itens
  2000 G.Terpstra, Oosterend
  2001 K.Wiersma, Nij Beets
  2002 G.Schilstra, Bolsward
  2003 G.Terpstra, Oosterend
  2004 F. Wiersma, Oosterend
  2005 D.H. de Vries, Drachten
  2006 J. Bouma, Hartwerd
  2007 B. Dijkstra, Tijnje
  2008 W. Hoekstra, Oudega-W
  2009 R.J. Walinga, Oudega-W
  2010 B. Dijkstra, Tijnje
  2011 F. Tiemensma, Franeker
  2012 L. Westra, Lollum
  2013 H. Westra
   

   


  Sponsors:

  • Rabobank
  • Leanbedriuw Okkema
  • Attema Heeg
  • Wiersma Wommels
  • Makelaardij Jan de Lange
  • Zeinstra Blauwhuis
  • Repko Sneek
  • D. Kuipers
  • Bloemhof Schilder Hartwerd
  • Walinga
  • Noflik
  • Narwal
  • Lip en partners
  • Automobielbedrijf Jaarsma.nl
  Dizze webside is mei mooglik makke troch